Loading...
Finansiele Bydraes 2017-08-07T10:15:10+00:00

Finansiele Bydraes

Vir enige finansiële bydreas word die bankbesonderhede hieronder verskaf.

BANKBESONDERHEDE:
AGS Hermanus
Bank: First National Bank 

Tak Kode: 250 655
Tjek Rekeningnommer: 62629016925

BOUFONDS Rekeningnommer: 62629016983

LET WEL:
Al ons afdelings se geld word in EEN rekening gehanteer.
Stipuleer dus asseblief duidelik waarvoor u betaling is.
Byvoorbeeld Tiende, Jeug, Uitreike, Pay It Forward, ens.

Maak ‘n Verandering

As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie — wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

Jakobus 2:15-17

Waarom Gee?

Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.

Maleagi 3:10