Loading...
Kinderkerk 2017-07-24T01:25:17+00:00

Ons Kinderkerk

Ons kinderkerk is iets waaroor jy en jou kinders opgewonde kan wees! Waar Bybelse waarhede op ‘n kreatiewe manier en op elke kind se unieke ontwikkelingsvlak aangebied word. Die kinderkerk vind plaas tydens oggenddienste gedurende skoolkwartale. Dit is vir kinders 3jr-Gr.7. Na afloop van die gemeentesang beweeg al die laerskool kinders saam met die onderwysers na die kinderlokaal.

Vir enige navrae hieroor skakel gerus: 028-316-2146

Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Toe die dissipels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas.Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Toe die dissipels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas.

Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.

Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”

Lukas 18:15-17

KOM BESOEK ONS DIE NAWEEK