Die Aanbiddingspan

Is jy ‘n musikant of sanger?
Kom wees gerus deel van ons bediening.

Oefeninge Donderdae om 18:00 (Vir eers gestaak a.g.v inperking tot verdere kennisgewing)

Vir enige navrae hieroor skakel gerus die kantoor by:
083 707 0429

Laat alles wat asemhaal, die Here prys
Prys die Here!
 
Prys God in sy heiligdom,
prys Hom hier onder sy magtige hemelgewelf!
Prys Hom oor sy kragtige dade,
prys Hom in sy magtige grootheid!
 
Prys Hom met die ramshoring,
prys Hom met harp en lier!
Prys Hom met tamboeryn en koordanse,
prys Hom met snaarinstrumente en fluite!
Prys Hom met simbale,
prys Hom met galmende simbale!
Laat alles wat asemhaal, die Here prys!
 
Prys die Here!

Psalm 150

KOM BESOEK ONS DIE NAWEEK