AGS Hermanus – Ons droom – die 7 G’s

Terwyl ons onsself as gestuurdes sien,

droom ons om ’n plek van heenkome, hoop en lewe

op elke persoon se lewensreis te wees.

’n Plek waar…

… elkeen sal glo

… elkeen geliefd sal voel

… elkeen se gawes ontgin en ingespan word

… elkeen sal groei om meer soos Christus te word

… elkeen sal getuig oor die goeie nuus

… elkeen generous sal wees

… elkeen ’n geïntegreerde lid van die breër Kerk is

Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U.

Psalms 143:8

Kom besoek ons die naweek