Wat glo ons?

Die gemeente onderskryf die Geloofsbelydenis soos verklaar deur die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika:

 • ONS GLO in die ewige, drie-enige God, almagtige skepper, onderhouer en regeerder van die ganse skepping.
 • ONS GLO in God die Vader, die outeur van die skepping en verlossing.
 • ONS GLO in Jesus Christus die enigste Seun van God die Vader, ware God wat ter wille van die mensdom en sy verlossing, van die hemel neergedaal en vlees geword het; wat verwek is deur die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria; wat op die aarde geleef het en gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, wat uit die dood opgestaan en opgevaar het na die hemel waar Hy aan die regtehand van die Vader sit.
 • ONS GLO in die Heilige Gees, ware God wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en in die hele waarheid lei.
 • ONS GLO dat die Bybel die woord van God is, geskryf deur mense onder die inspirasie van die Heilige Gees. Ons glo dat dit gesaghebbend die wil van God verkondig en ons alles leer wat vir saligheid nodig is.
 • ONS GLO dat alle mense na die beeld van God geskape is; as gevolg van hulle sondige opstand is hierdie beeld geskend dat alle mense voor God gesondig het en dit die wil van God is dat alle mense saligheid sal ontvang deur geloof in Jesus Christus.
 • ONS GLO in die doping in die Heilige Gees, met die aanvanklike teken van spreke in tale soos aan alle gelowiges belowe is. Ons glo in die werking van die gawes en vrug van die Gees in die lewe van ʼn Christen ʼn dissipel van Jesus Christus behoort te wees en wat ʼn toegewyde en heilige lewe lei.
 • ONS GLO dat Jesus Christus die Hoof van die Kerk is wat deur die Heilige Gees saamgevoeg is en wat bestaan uit alle gelowiges. Die Kerk is verantwoordelik vir die verkondiging en demonstrasie van die evangelie en God se wil vir alle mense. As charismatiese gemeenskap verkeer hulle onderling en stig mekaar.
 • ONS GLO dat die doop van die gelowiges deur onderdompeling en die Nagmaal instellings van Jesus Christus is en deur die Kerk onderhou moet word.
 • ONS GLO dat op die God-bestemde tyd Jesus Christus Sy Kerk sal kom wegneem.
 • ONS GLO in die oordeelsdag wanneer Jesus Christus die lewende en die dode sal oordeel. Ons glo in die opstanding van die liggaam en ʼn ewige lewe vir die regverdige en ewige straf vir die goddelose. Ons glo in ʼn nuwe aarde waar God in heerlikheid sal regeer.
Kom besoek ons die naweek